Etiket: FS-6530 Lekeli veya Siyah Baskı / Siyah Çizgi